Wat waren de wensen?

Een cruciaal onderdeel van de verbouwing van deze klant was het vergroten van de huidige ruimte voor de te plaatsen keuken. Het verwijderen / doorbreken van een tweetal draagmuren zou de oplossing moeten zijn.

Wat heeft Sloopkenners.nl uitgevoerd?

Op verzoek van de klant hebben we de draagmuren verwijderd. Zoals in onderstaand verhaal is te lezen, bleken er bij de het aanvragen van de vergunning wat haken en ogen te zijn. We wisten dat de planning onder druk stond, dus samen met Bouwkenners hebben we ons uiterste best gedaan om de planning voor Sebastiaan te halen.

Wat is de reactie?

“Een cruciaal onderdeel van onze grote verbouwing was het vergroten van onze huidige ruimte voor de te plaatsen keuken. Het verwijderen / doorbreken van een tweetal draagmuren zou de oplossing moeten zijn. Na meerdere e-mails en telefoongesprekken met partijen was mijn keuze gevallen op bouwkenners op basis van eerste indruk / prijstechnisch / recensies.. Bouwkenners kreeg de opdracht om de constructieberekening uit te voeren icm het aanvragen van de omgevingsvergunning. Het communicatieproces verliep in het begin wat stroef mede door drukte, maar werd uiteindelijk prima opgepakt. Zij verzorgden het contact met de gemeente (welke moeilijk te bereiken was) inzake de verlening van de vergunning. Na de oplevering van het calculatierapport ben ik in contact gekomen met sloopkenners.  Na goedkeur van de offerte en overeenstemming over de planning was mijn perceptie dat niks meer in de weg zou staan. Het bleek helaas minder waar. Er was een fout gemaakt in het calculatierapport welke gelukkig tijdig werd opgemerkt waardoor de aanvraag van vergunning, calculatie rapport en planning van uitvoer opnieuw moest.  Vertraging waardoor mijn verbouwing grotendeels stil kwam te liggen. Fouten kunnen voorkomen tijdens een proces en worden gemaakt aan weerszijden, maar het onderscheidend vermogen wordt bepaald door hoe om te gaan met fouten en het proactief willen meewerken aan een passende oplossing. Aan dat criterium hebben alle Partijen dan tot mijn vreugde ook gedaan. Slechts anderhalve week vertraging, meedenken aan een passende oplossing (aangezien hier eerst ook nog wat obstakels waren), snelle uitvoer en fantastisch resultaat. Derhalve gaan mijn complimenten dan ook uit naar de firma’s bouwkenners en sloopkenners waarbij ik een persoonlijke pluim wil geven aan Frans, Willem en Arno die dit verder erg professioneel en accuraat hebben opgepakt.
Bij mij is geen twijfel om nogmaals deze partijen te benaderen voor een dergelijke opdracht.”

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Hillenga

 

Enkele details van het project:

Het werk in uitvoering:

 

verwijderen draagmuur

draagmuur verwijderen